Felhívás csónaktulajdonosok részére

A mai napig találhatóak a parton, valamint elsüllyedt magántulajdonban lévő csónakok tavainkon.

Tisztelt csónaktulajdonos Tagtársaink!

Az Egyesület vezetősége szomorúan konstatálta, hogy mind a mai napig találhatóak a parton, valamint elsüllyedt magántulajdonban lévő csónakok tavainkon. Szabályzásunk szerint ezeknek a csónakoknak vízen, a megváltott helyükön kellene lenniük. A Vezetőség törekszik az általános rend fenntartására, további parkosításokat tervez és ezek a parton heverő csónakok akadályoztatják a jövőbeli munkák elvégzését. Mivel mindhárom tavunkon lehetőség van a csónakos horgászatra ezért nagyon fontos ezen vízi-járművek szabályzásnak megfelelő használata. Kérjük, akik érintettek a csónakkérdésben mielőbb tegyenek eleget kötelezettségüknek, mely a horgászrendünk 8.pontja szerint az alábbiakat tartalmazza:

“A magántulajdonban lévő csónakok vízre helyezésének határideje adott év április 10. napja, míg a vízből való eltávolítás határideje adott év december 1. A határidőket követően vízben hagyott vagy vízre nem helyezett csónakok tulajdonosainak névsorát és csónakhelyük számát az Egyesület a halőrházra kifüggeszti a határidőt követő 5 napon belül. Ezzel egyidőben, ezen módon felszólítja őket a csónak vízre helyezésére vagy vízből való kivételére. Amennyiben ennek 5 napon belül nem tesznek eleget a következő évben emelt tagdíjat kötelesek megfizetni. 5 napon túli, de 10 napon belüli teljesítés esetén 5.000 Ft, 10 napon túli, de 30 napon belüli teljesítés 15.000 Ft a mindenkori tagdíj egyszeri megemelésének mértéke. 30 napon túli vagy nem teljesítés esetén fegyelmi eljárás indítására van lehetősége az Egyesület vezetőségének és a csónakot az egyesület a vízből vagy a partról eltávolítja és egy erre kijelölt gyűjtő helyre szállítja.”

Mivelhogy a tagság nagy része betartja a szabályzatot, így velük szemben sem korrekt ha az Elnökség nem jár el ezügyben. A mai nappal kezdődő 15 napon (naptári nap) belül kérjük pótolni akinek elmaradása van csónak ügyben.


Tisztelettel: BCM HE Vezetősége

February 4, 2024

Támogatás

Adód 1%-ával támogathatod a BCM Kovácshida Horgászegyesületet.
Minden felajánlást köszönünk!
Adószám: 19944544-1-02