Horgászrend

Horgászrend

A horgászrend az egyesület valamennyi vizére egyetemlegesen érvényes.

Hatályos: 2022.01.01-től

1. Személyi és tárgyi feltételek

Tavainkon horgászni tárgyévre érvényes horgászokmányokkal, tagsági viszonyhoz kötött területi engedély birtokában, egyszeri tagdíj hozzájárulás (a továbbiakban napijegy) befizetésével, ill. tiszteletjeggyel lehet.

Felnőtt horgász egyszerre 2 készséggel, botonként legfeljebb 2 horoggal,

Ifjúsági és kedvezményezett horgász 1 készséggel, legfeljebb 2 horoggal,

Gyermekhorgász 1 készséggel, azon 1 horoggal horgászhat. Pergetés megengedett, ha a kísérő felnőtt horgász is azonos módszerrel horgászik.

Ifi horgászoknak (18. életév alatt) a pergetés megengedett, csónakból viszont csak szülői (vagy felnőtt kísérő) felügyelettel.

Gyermek területi, ill. napijegyet 14 év alatti személyek válthatnak, és csak felnőtt felügyelete mellett horgászhatnak.  

Szabványos méretű csalihalfogó háló használata megengedett. Etetésre, csalizásra, csak olyan anyagok használhatók, melyek a vizet, ill. a környezetet nem károsítják, élő csali esetén nem esnek a vonatkozó természetvédelmi törvények hatálya alá. Egy horgász naponta legfeljebb 5 kg etetőanyagot használhat fel. Ezt a mennyiséget a vizek állapotának függvényében a vezetőség ideiglenesen korlátozhatja, a korlátozás tényéről és mértékéről a hirdetőtáblán, az Egyesület honlapján és az Egyesület hivatalos Facebook oldalán ad tájékoztatást.

Kizárólag a Szödönyi tavon és kizárólag a sporthorgászatra vonatkozó szabályok betartásával engedélyezett az etetőhajó és a halradar használata, a következő további feltételek betartása mellett:

Az etetőhajóra történő regisztráció esetén kizárólag békéshalra engedett a horgászat a C&R alapelvei szerint .Más horgászmódszer egyidejűleg nem alkalmazható (pl.:ragadózóhal horgászat, csalihal fogás, úszós békéshal horgászat)! Az etetőhajós horgászat kezdete az etetőhajós horgászatra rendszeresített beíró füzetbe való regisztrációval kezdődik és tart az etetőhajós horgászat befejezéséig valamint a beíró füzetbe rögzített kiiratkozás időpontjáig. (ha a horgász nem rögzíti az etetőhajós horgászat befejezését és az ellenőrzés során megtartott halat tár fel az ellenőrzés -az etetőhajó segítségével megfogott halnak számít és szabálysértésnek minősül!)

A horgászhelyen tárolt etetőhajó (horgászhelyen lévő táskában, sátorban) minden esetben etetőhajós horgászatot jelent a beíró-füzetben rögzítettektől függetlenül. Tehát az a horgász aki etetőhajót tart a horgászhelyén az etetőhajós szabályokat vonja magára automatikusan.

Etetőhajót és halradart rendes tag vagy pártoló tag, és sporthorgász napijeggyel vagy bérlettel horgászó személy használhat. Ezen eszközök használója halat semmilyen körülmények között nem tarthat meg az etetőhajós horgászati ideje alatt!

Az etetőhajóval történő horgászathoz a behordás helyének bójával történő megjelölése ajánlott. Amennyiben nem történik bója kihelyezés a behordás helyére, az oda érkező csónakos horgász élvez előnyt és az etetőhajót használó horgász vele szemben nem léphet fel és az etetőhajóval a csónakos horgász horgászhelyét 20 méteres sugarú körben nem közelítheti meg. Azonban ha az etetőhajós behordás helye bójával megjelölésre kerül, úgy a csónakos horgász a megjelölt hely 20 méteres sugarú körében nem helyezkedhet el és azon a területen a készségét nem vetheti be.

Az etetőhajó használatával a többi horgász nem zavarható (kifelé és befelé egyaránt csak a lassú tempó megengedett). Halradar használata a horgászat megkezdése előtt helykeresés céljából használható, a jelölő bója elhelyezéséig. Az elhelyezést követően a radar nem használható a továbbiakban a horgászat során.

A horgászatot segítő jelölő bóját nappal jól láthatóvá tenni, éjszakára sötétedés beállta előtt kivilágítani kötelező! Állandó bója használata tilos! Bója elhelyezésére kizárólag közvetlenül a horgászat megkezdése előtt van lehetőség és azt a horgászat befejeztével az azt kihelyező horgász a vízből eltávolítani köteles! A horgászat befejezése alatt általában a vízpartról való távozást kell érteni, kivéve a Vendégház bérlőinek esetét, akik jogosultak a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt a szabályosan elhelyezett bójá(ka)t a vízben tartani.

Ha a BCM HE személyzete (halőrök, társadalmi halőrök, egyesületi vezetők) gazdátlan bóját észlel ( kihelyezett bója, melyhez horgász nem társítható) azt eltávolíthatja. A beíró füzetben rögzített horgászat ez esetben nem jelent horgászatot, tehát nem helyettesíti a tényleges horgászatot. Ha a horgász be van írva de nem horgászik (készségei nincsenek bevetve és/vagy nem tartózkodik a Horgászrendben meghatározott „készenléti” időn (1 percen belüli megjelenés) belül a bója gazdátlannak minősül.

A Kertalja tavon a pergető horgászmódszer egész évben, de kizárólag a mindenkori nyitvatartási időben, az Újtavon tagjaink részére éjjel is megengedett. Tagoknak alanyi jogon, vendéghorgászoknak külön jegy megváltásával és minden horgásznak az erre a célra bevezetett külön beíró-füzetben történő regisztrálással. Pergető módszerrel fogott hal nem tartható meg, a halmegtartási tilalom a vele egy csónakban, esetleg más horgászmódszerrel horgászóra is egyaránt vonatkozik!

Az pergető horgászat kezdete a pergető horgászatra rendszeresített beíró füzetbe való regisztrációval kezdődik és tart a pergető horgászat befejezéséig valamint a beíró füzetbe rögzített kiiratkozás időpontjáig. Ha a pergető horgász nem rögzíti a pergető horgászat befejezését és az ellenőrzés során megtartott halat tár fel az ellenőrzés -az pergető módszerrel megfogott halnak számít (a békés hal is) és szabálysértésnek minősül!

2. Horgászati idő

A horgászidény január 1.-ével kezdődik, és december 31.-ig. ill. jégvesztétől a jég beálltáig tart. Haltelepítéseket követően, versenyek alatt, halpusztulás vagy annak veszélye esetén a vezetőség a horgászatot egyes tavakon, vagy akár a teljes vízrendszeren  korlátozhatja, ill. megtilthatja. A tilalom okát és időtartamát hirdetőtáblán közli.

A nappali horgászidő a nappali horgászidő egyesületi tagok részére napkeltekor  kezdődik, és napnyugta után 1 órával ér véget. A nappali horgászidőn kívül eső időszak értelemszerűen az éjszakai horgászidő.

A napijeggyel horgászók főszabályként nappal, a nappali horgászidőhöz igazodó nyitvatartási rend szerint horgászhatnak.

A horgászidő a be ill. kijelentkezést, a fogott halak bemutatását is magában foglalja.

Lékhorgászat csak szervezett formában, előre meghirdetett időpontban engedélyezett. Horgászni csak a jégmentes területeken lehet. Jég feltörése, ezzel a horgászhely horgászatra alkalmassá tétele illetve a jéggel borított vízfelületen a csónakkal való közlekedés/tartózkodás szigorúan tilos.

2.a. Az éjszakai horgászatra vonatkozó speciális szabályok

Tavainkon éjszaka Vendéghorgászok a fogott hal megtartására jogosító úgynevezett Éjszakai  Napijegy („ÉNJ”) megváltásával csak és kizárólag a BCM HE felnőtt korú (18. életévét betöltött) tagja jelenlétében és annak felügyelete mellett horgászhatnak. A felügyelet gyakorlására jogosult tagunk lehet felnőtt teljes jogú tag, felnőtt kedvezményezett tag és felsőfokú nappali tagozatos tanulmányokat folytató „ifi” horgászunk egyaránt.  Éjszakai horgásztatás céljából egy tag legfeljebb 2 fő vendéghorgászt felügyelhet, akikért a BCM HE előtt teljes felelősséget vállal. Éjszakai napijegy váltására a tag jelenlétében van lehetőség.

Sporthorgász céllal érkező vendéghorgászok részére 24 órás időtartamra érvényes jeggyel  (24 óra/alkalom, mely lehet egyben 48, 72, 96 stb. óra is) vagy 20 alkalomra szóló bérlettel BCM HE tag felügyelete nélkül is horgászhatnak éjszaka a Sporthorgász-jegyre vonatkozó egyéb előírások betartásával. A Szödönyi tavon az etetőhajó és a radar használata számukra engedélyezett. Sporthorgász jeggyel hal nem tartható meg!

Tavainkon Egyesületünk tagjai számára a rájuk vonatkozóan megállapított nappali horgászidőn kívüli (a továbbiakban: éjszakai) horgászat az alábbi szabályok, illetve korlátozások betartásával megengedett:

A Szödönyi tavon éjszaka csónakból horgászni csak ragadozóhalra megengedett. (békés hal megtartása éjszakai csónakos horgászat esetén tilos)

Az Új és a Kertalja tavakon csónakból az éjszakai horgászat megengedett minden halfajra.

Csónakból való éjszakai horgászat esetén a csónak jól láthatóan, fénnyel történő jelölése kötelező.

3. Be és kijelentkezés

Tagoknak, a horgászat megkezdése előtt, a Halőrház bejárata mellett rendszeresített beíró táblán, a horgászni kívánt vízterület jelenléti ívén, érkezésük időpontját rögzíteni kell. Távozáskor a megtartott halakat a Halőrnek be kell mutatni, a halak adatait, ill. a távozás időpontját a jelenléti íven rögzíteni kell. A jelenléti ívet akkor is ki kell tölteni, ha a tag nem  tartott meg halat. A tagnak, a kíséretében lévő éjszakai napijegyes horgász nevét be kell írnia a jelenléti ívre „ÉNJ” megjelöléssel,  és az általa megtartott halakat is  rögzítenie kell.

Amennyiben a tag a halőr szolgálati idején kívül érkezik ill. távozik, fogását értelemszerűen bemutatni nem tudja, a jelenléti ívet vezetnie ilyen esetben is kötelező. A napijegyes horgászok iratait a jegy kiadása előtt a halőr ellenőrzi, és azokat a fogási napló kivételével a horgászat befejezéséig tárolja.

A jegyváltás tényét igazoló jegyet a horgász a horgászat végéig köteles ép állapotban megőrizni, ill. ellenőrzés esetén az arra illetékes személyek kérésére átadni. Horgászat befejezése után a halőr a megtartott halakat, és a fogási naplót a halőrháznál ellenőrzi. Amennyiben mindent rendben talál, valamennyi iratát átadja tulajdonosának.

Kijelentkezéskor a halőr szúrópróba szerűen a horgászok (tagok és pártoló tagok, sporthorgászok) csomagjait kellő körültekintéssel, azokban kárt nem okozva ellenőrzés céljából átnézheti. Ennek megtagadása fegyelmi eljárást von maga után!

A pergető horgászatra érkező tag és a pergető horgászatra érkező vendéghorgászok egyaránt külön erre a célra, a pergető horgászok részére rendszeresített beíró füzetben kötelesek regisztrálni magukat.

Sporthorgász 24 órás napijeggyel vagy 20 alkalmas bérlettel érkező horgászok a horgászatot csak a normál nappali horgászidőben, a Halőrnél történt személyes bejelentkezés után kezdhetik meg és csak normál nappali horgászidőben a Halőrnél történt személyes kijelentkezéssel fejezhetik be. Bérletes horgászok esetében nincs lehetőség tört nap számítására, hanem a megkezdett 24 óra teljes alkalomnak számít.

A Szödönyi tóra sporthorgász céllal érkező és radart és/vagy etetőhajót használó tagok az etetőhajó lapra regisztrálnak.

4. Nem megengedett horgászmódszerek, eszközök és eljárások

Tavainkon tiltott az élő és döghalas pergetés, cincálás, mártogatás, kuttyogatás és a hármas horog használata tilos, (kivéve a hármas horoggal szerelt műcsalis horgászat)

A szerelékek behordása, a halradar, és etetőhajó használata a Kertalja és az Új tavakon nem megengedett illetve a ragadozó halak horgászatára alkalmas szerelékek behordása mindhárom tavon egyaránt tilos!

Bármilyen pergető horgászmódszer a Szödönyi tavon tilos!

Versenyek idejére a vezetőség fenti tilalmak, valamint a mennyiségi és méretkorlátozások alól ideiglenes felmentést adhat.

A megtartott – szákban elhelyezett, megbilincselt, kikötött, stb. - halak cserélése szigorúan tilos.

5. Tér- és időbeli korlátozások

Partról mindhárom tónak csak a Halőrház felé eső oldala horgászható. A Kertalja tavon, a  kijelölt madárvédelmi területen, melyet kíméleti terület tábla jelez, március 1.-től augusztus 31.-ig, valamint a gátakon egész évben horgászni tilos. A partokon és a vizekben felállított tiltó és korlátozó táblák hatályát mindenkor figyelembe kell venni.

Tavainkon pontyra és harcsára éves fajlagos tilalom nincs.

6. Méretkorlátozások

Halfaj
Legkisebb elvihető méret
Legnagyobb megtartható méret
Balin
45 cm
75 cm
Csuka
45 cm
75 cm
Süllő
45 cm
75 cm
Ponty
30 cm
55 cm
Harcsa
50 cm
Ø
Amur
Nincs korlát
Ø
Dévérkeszeg
Ø
30 cm

Koi ponty és a compó mérettől függetlenül nem tartható meg!

 A korlátozás alá eső halakat kíméletes horogszabadítás után haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe.

7. Területi jegytípusok és a hozzájuk rendelt mennyiségi korlátozások

Általános értelmező rendelkezések:

  • A BCM HE tagsági viszony alapján kiadott alábbi éves területi engedélyek vonatkozásában a „napi kvóták” naptári napra (adott naptári nap 00:00 órától 24:00 óráig), a „heti kvóták” naptári hétre (adott naptári hét hétfő 00:00 órától vasárnap 24:00 óráig) értendők.
  • Fentiekkel összhangban a BCM HE által kiadott „halas” napijegyek vonatkozásában a „napi kvóták” naptári napra (adott naptári nap normál nappali horgászidejére) értendők.
  • Jelen Horgászrendünk értelmezésében „Nemes békés hal” alatt értendő a ponty és az amur; „Nemes ragadozó hal” alatt értendő a süllő, a csuka és a balin, „Nemes hal” alatt a két fenti csoportba tartozó halfajok együttesen, tehát a ponty, az amur, a süllő, a csuka és a balin. Ennek megfelelően Horgászrendünk értelmezésében a harcsa ezektől különálló kategóriákat képez, és nem tartozik a fenti fogalmak (csoportok) körébe.
  • A BCM HE által kiadott éves és napi területi engedélyek főszabályként mindhárom tóra (Kertalja, Szödönyi, Új), parti és csónakos horgászatra egyaránt érvényesek. Az ettől való eltéréseket az adott jegytípusnál jelezzük.

Éves területi jegyek (csak BCM HE tagok által válthatók):

1-es engedéllyel (65 év feletti sporttársak) évente:

19 db békés „nemes” hal (ponty, amur), 6 db ragadozó (süllő, csuka, balin) 40 kg egyéb hal, 10 db 15 kg alatti harcsa.

2-es engedéllyel évente:

28 db békés „nemes” hal (ponty, amur), 11 db ragadozó (süllő, csuka, balin) 50 kg egyéb hal, 10 db 15 kg alatti harcsa.

Naponta mindkét éves felnőtt területi engedéllyel legfeljebb 5 db „nemes” hal tartható meg, amiből legfeljebb 3 db tartozhat ugyanahhoz a fajhoz, de legfeljebb 2 db lehet ragadozó, valamint 4 kg egyéb hal.

Hetente mindkét éves felnőtt engedéllyel legfeljebb 6 db „nemes” hal tartható meg, amiből legfeljebb 3 db tartozhat ugyanahhoz a fajhoz, valamint 4 kg egyéb hal.

Ifjúsági és kedvezményes területi engedéllyel évente:

13 db békés „nemes” hal (ponty, amur), 5 db ragadozó, 5 db 15 kg alatti harcsa, valamint 25kg egyéb hal.

Naponta ifjúsági és kedvezményezett éves területi engedéllyel legfeljebb 2 db „nemes” hal tartható meg, amiből legfeljebb 1 db lehet ragadozó, valamint 2 kg egyéb hal.

Hetente ifjúsági és kedvezményezett éves területi engedéllyel legfeljebb 3 db „nemes” hal tartható meg, amiből legfeljebb 2 db lehet ragadozó, valamint 4 kg egyéb hal.

Az összes fentebb felsorolt tagi éves területi engedéllyel (Felnőtt 1., Felnőtt 2., Ifi és Kedvezményezett) horgászók számára harcsára a többi ragadozó haltól (süllő, csuka, balin együttesen) elkülönített éves kvóta áll rendelkezésre. Erre a halfajra napi és heti mennyiségi korlátozás nincs, tehát a kifogott és megtartani kívánt harcsa sem a napi, sem a heti kvótát nem terheli csak az éves kvótát.

További könnyítés, hogy a 15 kilogrammosnál nagyobb harcsák nem számítanak bele az évi 10 db adott tagi éves területi engedélyhez tartozó éves harcsakvótába sem. Ugyanakkor ezeket a halakat is szabályosan be kell könyvelni mind a Fogási naplóba, mind a beíró könyvbe és – amennyiben a tavaknál tartózkodik – be kell mutatni a Halőrnek.

Gyermek területi engedéllyel:

Naponta legfeljebb 2 kg, évente legfeljebb 20 kg egyéb hal tartható meg.

A Kovácshidai tavakra váltható napijegyek (vendéghorgászok és éves területi jegyet az adott évre nem váltó BCM HE tagok által):

A tagok általi napijegyváltásra vonatkozó kiegészítő rendelkezések:

A BCM HE vonatkozó előírásai lehetővé teszik, hogy egyesületi tagunk maximum két egymást követő évben csak tagdíjat fizessen, de az Egyesület Kovácshidai Tavakra szóló éves területi jegyét ne váltsa ki. Amennyiben az ilyen tag a tárgyévre Egyesületünktől vagy más Horgász Szervezettől érvényes állami jeggyel és fogási naplóval rendelkezik, úgy jogosult az Egyesületünk által forgalmazott megfelelő napijegyek (Teljes / Délutáni / Ifi vagy Kedvezményezett / Sport / Éjszakai napijegy) váltására. Esetükben – a tagdíjfizetést elismerő és a saját tagjainknak kijáró fokozott bizalom elve alapján – az alábbi kiegészítő rendelkezéseket kell alkalmazni:

  • A Napijegyen a Halőrnek jól láthatóan fel kell tüntetnie a „BCM HE Tagja” megjegyzést.
  • Teljes napijegy, Délutáni napijegy és Ifi vagy Kedvezményezett napijegy váltása esetén horgászidejük megegyezik az egyesületi tagok számára érvényes meghosszabbított nappali horgászidővel.
  • „ÉNJ”, tehát Éjszakai („halas”) napijegy váltása esetén tagunk másik egyesületi tag általi felügyeletére nincs szükség, tehát az Éjszakai napijegyet váltó tag önállóan is horgászhat.
  • „ÉNJ”, tehát Éjszakai („halas”) napijegy váltása esetén a vonatkozó előírásoknak megfelelően elláthatja „ÉNJ”-t váltó vendéghorgász felügyeletét. A felügyelet jogát tehát tavainkra érvényes éves területi engedéllyel nem rendelkező tagunk kizárólag akkor gyakorolhatja, ha az adott éjszakára ő maga is „ÉNJ”-t váltott.

Egyéb vonatkozásokban értelemszerűen a napijegyes vendéghorgászokra vonatkozó szabályoknak megfelelően kell eljárni.

Teljes napijeggyel:

2 db „nemes” hal, melyből 1 db lehet ragadozó, valamint 3 kg egyéb hal.

Éjszakai napijeggyel („ÉNJ”):

Elvihető: 2 db „nemes” hal, melyből 1 db lehet ragadozó, valamint 3 kg egyéb hal.

Az „ÉNJ” a normál nappali horgászidőn kívüli időszakban történő horgászatra jogosít. Az „ÉNJ”-re vonatkozó egyéb szabályokat a Horgászrend megfelelő pontjai tartalmazzák.

Délutáni („fél”-) napijeggyel:

Elvihető: 1 db „nemes” hal, valamint 2 kg egyéb hal.

Ez a jegytípus az adott naptári nap déli 12:00 órája után váltható.

Ifjúsági napijeggyel:

Elvihető:1 db „nemes” hal, valamint 2 kg egyéb hal.

Gyermek napijeggyel:

Elvihető: 2 kg egyéb hal

Sporthorgász 24 órás jeggyel vagy Sporthorgász-bérlettel:

Sporthorgász-napijeggyel, illetve bérlettel mindhárom tavon engedélyezett a horgászat.

Hal nem vihető el!

A Sporthorgász 24 órás jegyre, illetve bérletre vonatkozó egyéb szabályokat a Horgászrend megfelelő pontjai tartalmazzák.

Tiszteletjeggyel:

A tiszteletjeggyel horgászókra a teljes napijegyet ill. éjszakai napijegyet („ÉNJ”) váltókra vonatkozó szabályok érvényesek.

Turista állami horgászjeggyel rendelkező személy jegye érvényességi idején belül (90 nap) csak turista napijegyet válthat, annak birtokában egy darab (két horoggal szerelt) készséggel horgászhat és naponta darabszám-korlátozás alá eső halból 1 darabot, keszegfélékből  összesen 2 kg-ot tarthat meg.

8. A csónakok használatára vonatkozó szabályok

Az egyesület tulajdonát képező csónak bérlőjének vízre szállás előtt meg kell győződni a csónak és az evező épségéről, a rögzítéshez szükséges eszközök meglétéről. A horgászat végeztével a csónakot a parti kikötési pontokhoz biztonságosan rögzíteni kell, belsejét ki kell takarítani, az evezőt le kell adni a Halőrnek. A csónak állagában okozott károk helyreállításáért a bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik.


Az egyesületi tulajdonban lévő csónakok műszaki állapotáért a Horgászegyesület felel, viszont mentőmellényt nem biztosít, az a bérlő felelőssége.


A csónakhasználatból származó vagy annak során bekövetkező balesetekért a Horgászegyesület nem felelős, az egyesületi csónakok műszaki állapotával ok-okozati összefüggésben lévő esetleges balesetek kivételével.

A csónakos horgász közlekedése során is köteles a parti horgászat zavartalanságát biztosítani.

Csónakkal parti helyhez állni vagy oda kikötni szigorúan tilos!

Az Egyesület csónakjait éjszaka tilos használni!

A Kovácshidai Tavakon belső égésű csónakmotor használata tilos. Ez alól kizárólag a Halőrök és más hivatalos személyek feladatellátásához kapcsolódó motorcsónak használata képez kivételt.

A magántulajdonban lévő csónakok vízből való kivételének ideje az adott év november 1-je és november 30-a közti időszak, vízbe való visszahelyezésének ideje a március 1-je és március 31-e közti időszak. Ennek megfelelően december 1-jétől február utolsó napjáig a magáncsónakoknak főszabályként a part csónaktárolásra kijelölt részén, április 1-je és október 31-e között pedig főszabályként a vízen kell lennie.

Amennyiben az időjárási viszonyok azt lehetővé teszik vagy megkívánják, a Vezetőség a vízből való kivételre a fenti időtartamoktól eltérő időtartamokat is megállapíthat. Az erről szóló döntést a Honlapon és a Halőrháznál elhelyezett felirattal jelzi.

A tavakon tartott magán tulajdonban lévő csónakok műszaki állapotáról, felszereléséről (légkamra, mentőmellény) annak tulajdonosa felel.

A fenti időintervallumok leteltét követően vízben hagyott, illetve vízre nem helyezett csónakok tulajdonosainak névsorát és csónakhelyük számát az Egyesület a Halőrházra kifüggesztheti a határidőt követő 5 napon belül. Ezzel egy időben, ezen módon felszólítja őket a csónak vízre helyezésére vagy vízből való kivételére. Amennyiben ennek 5 napon belül nem tesznek eleget a következő évben emelt tagdíjat kötelesek megfizetni. 5 napon túli, de 10 napon belüli teljesítés esetén 5.000 Ft, 10 napon túli, de 30 napon belüli teljesítés 15.000 Ft a mindenkori tagdíj egyszeri megemelésének mértéke. 30 napon túli vagy nem teljesítés esetén fegyelmi eljárás indítására van lehetősége az Egyesület vezetőségének és a csónakot az egyesület a vízből vagy a partról eltávolítja és egy erre kijelölt gyűjtő helyre szállítja.

A fentieknek megfelelően tehát április 1-je és október 31-e között magáncsónak parton csak műszaki okból – a csónak javítása céljából – tárolható, a Halőr haladéktalan szóbeli és a Vezetőség 5 napon belül történő írásbeli tájékoztatásával. A csónak javítását 15 napon belül el kell végezni, mely határidő írásos kérelemre egy ízben 15 nappal meghosszabbítható. Amennyiben a csónak javítása ennyi idő alatt nem történik meg, azt a BCM HE horgászterületéről el kell szállítani. Indokolt esetben az Egyesület Vezetősége ebben az esetben is fegyelmi eljárást indíthat és az előírásokat sértő módon tárolt csónakot elszállíttatja.

A szabálytalanul tárolt csónak elszállíttatásának költségeit a BCM HE a csónak

engedélyesére hárítja.

9. Gépjármű-közlekedésre vonatkozó szabályok

A horgászok járműveikkel csak a kijelölt parkolóig közlekedhetnek, onnan gyalogosan közelíthetik meg a Halőrházat ill. a horgászhelyeket. A parti úton csak az útmenti  földterületek tulajdonosai, a pihenőház igénybe vevője, valamint a vezetőség és az által kiadott behajtási engedéllyel rendelkezők közlekedhetnek, és ők is kizárólag a parton horgászók zavarása nélkül. Indokolatlan gépjármű használat esetén a Halőr vagy a vezetőség egy alkalommal figyelmeztetést ad ki, ismételt esetben fegyelmi eljárást kezdeményez. Indokolatlan gépjármű használatnak minősül a pihenőházba érkező látogatók behajtása, a tavakhoz tartozó területeken belüli autózás, magáningatlanok közötti autózás.

Kivételes, méltányosságot igénylő esetekben a Halőr alkalmi behajtást engedélyezhet. Fenti szabály értelemszerűen nem vonatkozik a közfeladatot ellátó szervek, közüzemi szolgáltatók, a területen munkát végző vállalkozások járműveire.

Lakókocsira vonatkozó szabályok: Lakókocsinak minősül az érvényes forgalmi engedélybe bejegyzett hivatalosan lakókocsinak/ lakóautónak vizsgáztatott jármű. Parkolás a szödönyi tavon a vendégház után közvetlenül az út jobb vagy a bal oldalán lehetséges. A lakókocsit vontató járművet a horgászat teljes időtartamára a sorompón kívüli parkolóba kötelező elhelyezni.

Kézikocsi: Kézikocsit kizárólag az Egyesület rendes tagjai a vezetőség engedélyével az új tavon kialakított kézikocsi tárolóban az éves kiszabott díj ellenében tárolhat.

10. Pihenőházra vonatkozó szabályok

A pihenőház foglalására minden esetben érvényes Állami horgászengedély birtokában van lehetőség. A pihenőház kizárólag horgászati céllal vehető igénybe.

A foglalás feltétele foglaló befizetése, melynek mértéke 3 éjszakát nem meghaladó időtartamra 10.000 Ft, 3 éjszakát meghaladó időtartamra a foglalni kívánt időtartamra eső bérleti díj 50 %-a. A foglalás a foglaló befizetése esetén válik véglegessé, mely foglaló a foglalás 15 nappal annak esedékességén belüli lemondása esetén vagy előzetes jelzés nélküli meg nem jelenés esetén nem kerül visszafizetésre!

A pihenőházban tartózkodók létszáma nem haladhatja meg a 6 főt, közülük minimum 1 fő BCM Kovácshida HE területi engedéllyel vagy a tartózkodás idejének megfelelő időtartamra szóló sporthorgászjeggyel vagy szabályoknak megfelelő pártoló jeggyel szükséges rendelkeznie.

Minden lakónak előzetesen adatfelvevő lapot és a foglalást érvényesítő horgásznak a mindenkori átadás-átvételi dokumentumot szükséges kitölteni.

Az esetleges károkért a használó anyagi felelősséggel tartozik az átadás – átvételi dokumentum mellékletét képező lista alapján.

A pihenőházat igénybe vevőkre a mindenkori horgászrendben megfogalmazott szabályok vonatkoznak akár aktív horgászok akár velük együtt lakók.

A vendégház előtti dupla horgászhelyre a mindenkori bérlőknek elsőbbségi joga van a bérlés teljes idő tartamára éjjel és nappal egyaránt.

A pihenőháznál maximum 3 autó parkolhat. Amennyiben a ház bérlői több autóval érkeznek azokat a sorompó előtti parkolóban kell letenni a kipakolást követően.

A pihenőházban a túlzott alkoholfogyasztás mindennemű rendbontás és a tavakon tartózkodó más horgászok zavarása szigorúan tilos. Súlyos esetben a Halőrök, illetve a vezetőség tagjai az ott tartózkodást beszüntethetik és ilyen esetben a további – más időpontban történő – igénybevételt megtilthatják.

A vezetőség esetleges korábbi rendbontások, szabályszegések vagy foglalás ellenére meg nem jelenés esetében a foglalást minden külön indoklás nélkül megtagadhatja!

11. Versenyekkel kapcsolatos rendelkezések

A BCM Kovácshida HE tavain megrendelkezésre kerülő versenyek minden esetben az éves versenynaptár alapján kerülnek kihirdetésre. (kivételt képezhet a Szövetség vagy MOHOSZ által szervezett versenyek, melyek megrendezésének lehetőségét a vezetőség biztosíthatja) A versenyeken minden Állami horgászengedéllyel rendelkező horgásznak lehetősége van a részvételre a meghirdetett maximális indulói létszám határáig. A versenyek lebonyolításáért elsősorban az Egyesület Ifjúsági- és Versenyfelelőse felel, másodsorban az Egyesület vezetősége és az általuk esetlegesen kijelölt Versenybírók. Minden, a versenyek és egyéb közösségi horgászrendezvény során történő különleges eseményről őket szükséges értesíteni és kizárólag ők jogosultak a bejelentés vagy saját maguk által tapasztalt esetekben belátásuk szerint eljárni.

A versenyekre történő nevezés kizárólag az Ifjúsági- és Versenyfelelősnél lehetséges a versenykiírásban megadott elérhetőségeken.

A versenyeken alkalmazandó szabályok minden esetben az adott versenyhez kapcsolódó versenykiírásban kerülnek megfogalmazásra, minden ott nem pontosított szabály vonatkozásában a MOHOSZ versenyszabályzata az irányadó és alkalmazandó.

Versenyek és egyéb közösségi horgászrendezvények alkalmával tanúsított oda nem illő magatartás, a verseny vagy rendezvény megfelelő lebonyolítását akadályozó tevékenység vagy a versenykiírásban foglaltak megszegése esetén az Ifjúsági- és Versenyfelelős, a Vezetőség jelenlévő tagjai vagy a kijelölt Versenybíró a fentieket elkövető horgászt vagy résztvevőt a versenyen vagy a rendezvényen való további részvételtől azonnal eltilthatja és az esetet a Fegyelmi Bizottság elé terjesztheti, mely a további versenyeken való részvételtől eltiltást vagy tag esetén a tagságból való kizárást alkalmazhatja.

12. Környezetvédelmi szabályok

A vízpartok megbontása, a növényzet kivágása, a nádfalakba csónakkal való behatolás, az élővilág szándékos zavarása nem megengedett. Tilos a járművek mosása, vagy bármilyen környezetet szennyező javítás végzése, a szemetelés, a szemetes helyen történő horgászat. Tüzet rakni csak a kijelölt helyeken, a tűzvédelmi előírások betartásával lehet. A tavak partján kempingezni, a tavakban fürdeni, belsőégésű motorral ellátott csónakot használni, stéget vagy egyéb állást létesíteni tilos. Többnapos, illetve éjszakai horgászat estén kizárólag a horgász(at) célját szolgáló sátor felállítható. A sátor közvetve sem szolgálhat helyfoglalás céljára és azt csak indokolt esetben és időtartamra, a Halőrrel egyeztetve szabad ott hagyni. Kutyát sétáltatni ill. tartani csak pórázon lehet, nagytestű eb esetén szájkosár használata kötelező. A horgászat befejezése után a tavakban jelölőbója, csónakkaró nem hagyható.

A horgászhelyet és annak környezetét a horgásznak kötelessége megtisztítani, tisztán tartani, a keletkezett szemetet elvinni. Ennek elmulasztása esetén a halőr úgy jogosult eljárni, mintha az épp ott tartózkodó horgász szemetelt volna.

13. Vegyes rendelkezések

Éjszaka a horgászhelyet ill. a csónakot jól látható módon ki kell világítani. Amennyiben a part ki van világítva, az egyéni kivilágítás nem kötelező.

Tavainkon foglalt hely nincs. A horgászat során bekövetkező balesetekért egyesületünk felelősséget nem vállal.

A tavak környezetében Egyesületi kezelésben lévő területen bármilyen összejövetel megtartása előzetes bejelentéssel, annak vezetőség általi engedélyezését követően lehetséges. Az ilyen összejöveteleken tanúsított nem megfelelő magatartás esetén a Halőrnek saját hatáskörben vagy vezetőségi tag felszólítására joga van az összejövetelt azonnal beszüntetni és indokolt esetben fegyelmi eljárást kezdeményezni. Az Egyesület kezelésében lévő területeken összejövetel alatt értendő minden olyan csoportosulás, ami nem kizárólag horgászati céllal történik, ide értendők a horgászokhoz érkező látogatókat is. A nem horgászati szándékkal érkezőkre a horgászó személlyel megegyező szabályok vonatkoznak és értük a horgász teljes felelősséget vállal, fegyelmi eljárás is vele szemben kerül indításra a látogatók szabályszegése és annak indokoltsága esetén. Horgásszal a mindenkori nyitvatartási időn kívül legfeljebb 2 fő látogató tartózkodhat A tavak partján tartózkodók megzavarása és inzultálása kifejezetten tilos!

A tavak közvetlen közelében lévő magántulajdonban lévő ingatlanokon tartott rendezvények, összejövetelek (amennyiben a tulajdonoson kívül más személy vagy személyek is tartózkodnak az ingatlanon) az ingatlanok közelségéből fakadóan az Egyesület területén horgászókat bizonyos esetekben zavarhatják (túlzott hangerővel történő zenehallgatás, indokolatlan hangoskodás, kiabálás), ennek mérlegelése horgász általi bejelentés hiányában a Halőr vagy a vezetőség jogkörébe tartozik, horgász általi bejelentés esetén külön mérlegelésnek helye nincs. Ilyen esetekben a telektulajdonos figyelmét a Halőr vagy a vezetőség tagjai közül bárki felhívhatja a zavaró tevékenység mérséklésére vagy beszüntetésére. Amennyiben a zavaró tevékenység folytatása továbbra is fennáll az az Egyesület Alapszabályának 4.2.4 pontjában megfogalmazottaknak ellentmond, miszerint „Köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, kijelentéstől, véleménynyilvánítástól, mely az Egyesület jó hírnevét sérti, vagy közvetlenül veszélyezteti”, emiatt újabb figyelmeztetés nélkül fegyelmi eljárás kezdeményezhető ellene a Fegyelmi Bizottságnál. A magántulajdonú ingatlanokon tartott összejövetelek a tavak partjára nem terjeszthetők ki (kivételt képez ez alól a horgászati tevékenység a mindenkori szabályok betartása mellett), a tavak partján tartózkodók megzavarása és inzultálása kifejezetten tilos, ennek megszegéséért figyelmeztetés nélkül, utólagos bejelentés alapján is azonnali fegyelmi eljárás kezdeményezhető. Ez a rendelkezés a békés együttélés megteremtését célozza, mivel a magántelkek a tavak környezetének elválaszthatatlan részét képezik és az ott zajló tevékenységek az Egyesület életére befolyással lehetnek.

A tavakra horgászati céllal érkezők minden esetben kötelesek a társadalmilag elfogadott viselkedési normákat betartani. A túlzott alkohol fogyasztás, a hangoskodás, bármi nemű rongálás vagy más horgászok zavarása, inzultálása a horgászat azonnali befejezését és fegyelmi eljárás indítását vonja maga után. Nem tag horgász esetén a tavakról történő kitiltás minden esetben szankcióként kerül alkalmazásra.

A szezonálisan üzemelő Halas Büfé a tavainkon horgászok kiszolgálását és komfortérzetét hivatott szolgálni. Mivel a Büfé az Egyesület kezelésében lévő területen helyezkedik el a vendégeire is vonatkoznak a mindenkori Horgászrendben megfogalmazott szabályok és rendelkezések.

14. Eljárás szabálysértés esetén

A horgászrendben megfogalmazottak megszegése esetén bizonyos esetekben figyelmeztetésben részesül az azt megszegő személy, melyet a Halőr, a társadalmi Halőr vagy a vezetőség bármely tagja aláírásával ellátva dokumentál. Ugyanazon, korábban figyelmeztetéssel szankcionált szabálysértés ismételt elkövetése esetén a szabálysértést a korábbi esettel együtt a Fegyelmi Bizottság elé terjeszti. A horgászrendben az Egyesület jó hírének vagy az Egyesület vagyonának védelme érdekében megfogalmazott szabályok megsértése (kiemelten a nem megfelelő magatartás tanúsítása, megengedettnél több készség, bizonyos esetekben az etetőhajó használata, illetve a hallopás) vagy a szabálysértések beszüntetésére vonatkozó felszólításnak való ellenszegülés esetén a szabálysértés ténye azonnal a Fegyelmi Bizottság elé kerül.

Felszólítás, figyelmeztetés esetén a vétkes  az ellenőrző személy felszólítására a horgászatot köteles befejezni, okmányait adatfelvételezés céljából átadni.

A szolgálatban lévő Halőr, társadalmi Halőr vagy vezetőségi tag a szabálysértési esetről minden esetben jegyzőkönyvet köteles felvenni, ill. feljegyzést készít, melyet saját tag esetén egyesületünk Fegyelmi Bizottságához, napijegyes horgász esetén egyesületének, ill. a megyei Halászati és Vadászati Felügyelőségnek megküld további eljárás végett.

A tavak partján és azok közvetlen közelében az Egyesület alkalmazásában álló főállású Halőrök, a társadalmi Halőrök és a vezetőség tagjai fénykép és videófelvétel készítésére jogosultak, amennyiben szabálytalanságot tapasztalnak. Ezen felvételek a fegyelmi eljárás során bizonyító erővel bírnak.

Felhívjuk a horgászok figyelmét arra, hogy az ellenőrzésre jogosultak közfeladatot ellátó személynek minősülnek, így utasításaik figyelmen kívül hagyása, a velük szemben tanúsított ellenállás, esetleg tettlegesség súlyos következménnyel jár. Súlyos, vagy az Egyesület belső szabályain túlnyúló esetben az eljáró személy köteles rendőrhatósági bejelentést tenni. Ha a halgazdálkodási hatóság bevonja, érvényteleníti a horgász állami horgászjegyét, úgy az ahhoz kiállított éves területi jegy is érvényét veszti az eltiltás idejére.

A jelen horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a MOHOSZ Országos Horgászrendje, ill. a Halászatról és Horgászatról szóló törvény előírásai az irányadóak. 2013 évi CII-valamint 133/2013 (XII.29.) VM rendelet


Kovácshida, 2022.01.01.

B.C.M. HE vezetősége

Adója 1%-ával támogathatja a BCM Kovácshida Horgászegyesületet. Adószám: 19944544-1-02