A kovácshidai horgásztavak házirendje

Naplementében, csónakból horgászó ember.

Gépjármű-közlekedésre vonatkozó szabályok

A horgászok járműveikkel csak a kijelölt parkolóig közlekedhetnek, onnan gyalogosan közelíthetik meg a halőrházat ill. a horgászhelyeket. A parti úton csak az útmenti földterületek tulajdonosai, a pihenőház igénybe vevője, valamint a vezetőség és az által kiadott behajtási engedéllyel rendelkezők közlekedhetnek, és ők is kizárólag a parton horgászók zavarása nélkül. Indokolatlan gépjármű használat esetén a Halőr vagy a vezetőség egy alkalommal figyelmeztetést ad ki, ismételt esetben fegyelmi eljárást kezdeményez. Indokolatlan gépjármű használatnak minősül a pihenőházba érkező látogatók behajtása, a tavakhoz tartozó területeken belüli autózás, magáningatlanok közötti autózás.

Kivételes, méltányosságot igénylő esetekben a Halőr alkalmi behajtást engedélyezhet. Fenti szabály értelemszerűen nem vonatkozik a közfeladatot ellátó szervek, közüzemi szolgáltatók, a területen munkát végző vállalkozások járműveire.

Lakókocsira vonatkozó szabályok: Lakókocsinak minősül az érvényes forgalmi engedélybe bejegyzett hivatalosan lakókocsinak/ lakóautónak vizsgáztatott jármű. Parkolás a Szödönyi tavon a vendégház után közvetlenül az út jobb vagy a bal oldalán lehetséges. A lakókocsit vontató járművet a horgászat teljes időtartamára a sorompón kívüli parkolóba kötelező elhelyezni.

Kézikocsi: Kézikocsit kizárólag az Egyesület rendes tagjai a vezetőség engedélyével az új tavon kialakított kézikocsi tárolóban az éves kiszabott díj ellenében tárolhat.

Pihenőházra vonatkozó szabályok

A pihenőház foglalására minden esetben érvényes Állami horgászengedély birtokában van lehetőség. A pihenőház kizárólag horgászati céllal vehető igénybe.

A pihenőházban tartózkodók létszáma nem haladhatja meg a 6 főt, közülük minimum 1 fő BCM Kovácshida HE területi engedéllyel vagy a tartózkodás idejének megfelelő időtartamra szóló sporthorgászjeggyel vagy szabályoknak megfelelő pártoló jeggyel szükséges rendelkeznie.

Minden lakónak előzetesen adatfelvevő lapot és a foglalást érvényesítő horgásznak a mindenkori átadás-átvételi dokumentumot szükséges kitölteni.

Az esetleges károkért a használó anyagi felelősséggel tartozik az átadás – átvételi dokumentum mellékletét képező lista alapján.

A pihenőházat igénybe vevőkre a mindenkori horgászrendben megfogalmazott szabályok vonatkoznak akár aktív horgászok akár velük együtt lakók.

A vendégház előtti dupla horgászhelyre a mindenkori bérlőknek elsőbbségi joga van a bérlés teljes idő tartamára éjjel és nappal egyaránt.

A pihenőháznál maximum 3 autó parkolhat. Amennyiben a ház bérlői több autóval érkeznek azokat a sorompó előtti parkolóban kell letenni a kipakolást követően.

A pihenőházban a túlzott alkoholfogyasztás mindennemű rendbontás és a tavakon tartózkodó más horgászok zavarása szigorúan tilos. Súlyos esetben a Halőrök, illetve a vezetőség tagjai az ott tartózkodást beszüntethetik és ilyen esetben a további – más időpontban történő –igénybevételt megtilthatják.

A vezetőség esetleges korábbi rendbontások, szabályszegések vagy foglalás ellenére meg nem jelenés esetében a foglalást minden külön indoklás nélkül megtagadhatja!

Csónakok tárolására vonatkozó szabályok

A Kovácshidai Tavakon belső égésű csónakmotor használata tilos. Ez alól kizárólag a Halőrök és más hivatalos személyek feladatellátásához kapcsolódó motorcsónak használata képez kivételt.

A magántulajdonban lévő csónakok vízből való kivételére („téli üzembe” helyezés) az adott év november 1. napjától van lehetőség. Vízre tétele tárgyév március 31-ig kötelező.

A tavakon tartott magán tulajdonban lévő csónakok műszaki állapotáról, felszereléséről (légkamra, mentőmellény) annak tulajdonosa felel.

A tárgyév március 31. napjáig vízre nem helyezett csónakok tulajdonosait a vezetőség felszólítja. Amennyiben ennek 5 napon belül nem tesznek eleget a következő évben emelt tagdíjat kötelesek megfizetni. 5 napon túli, de 10 napon belüli teljesítés esetén 5.000 Ft, 10 napon túli, de 30 napon belüli teljesítés 15.000 Ft a mindenkori tagdíj egyszeri megemelésének mértéke. 30 napon túli vagy nem teljesítés esetén fegyelmi eljárás indítására van lehetősége az Egyesület vezetőségének és a csónakot az egyesület a partról eltávolítja és egy erre kijelölt gyűjtő helyre szállítja. Az elsüllyedt csónakok problémájának szankcionálása a fentiekkel megegyezik.

A fentieknek megfelelően tehát április 1-je és október 31-e között magáncsónak parton csak műszaki okból – a csónak javítása céljából – tárolható, a Halőr haladéktalan szóbeli tájékoztatásával. A csónak javítását 15 napon belül el kell végezni, mely határidő írásos kérelemre egy ízben 15 nappal meghosszabbítható. Amennyiben a csónak javítása ennyi idő alatt nem történik meg, azt a BCM HE horgászterületéről el kell szállítani. Indokolt esetben az Egyesület Vezetősége ebben az esetben is fegyelmi eljárást indíthat és az előírásokat sértő módon tárolt csónakot elszállíttatja.

A szabálytalanul tárolt csónak elszállíttatásának költségeit a BCM HE a csónak engedélyesére hárítja.

Etetőhajó használatának szabályai

Kizárólag a Szödönyi tavon és kizárólag a sporthorgászatra vonatkozó szabályok betartásával engedélyezett az etetőhajó és a halradar használata, a következő további feltételek betartása mellett:

Az etetőhajóra történő regisztráció esetén kizárólag békéshalra engedett a horgászat a C&R alapelvei szerint .Más horgászmódszer egyidejűleg nem alkalmazható (pl.:ragadózóhal horgászat, csalihal fogás, úszós békéshal horgászat)! Az etetőhajós horgászat kezdete az etetőhajós horgászatra rendszeresített beíró füzetbe való regisztrációval kezdődik és tart az etetőhajós horgászat befejezéséig valamint a beíró füzetbe rögzített kiiratkozás időpontjáig. (ha a horgász nem rögzíti az etetőhajós horgászat befejezését és az ellenőrzés során megtartott halat tár fel az ellenőrzés -az etetőhajó segítségével megfogott halnak számít és szabálysértésnek minősül!)

A horgászhelyen tárolt etetőhajó (horgászhelyen lévő táskában, sátorban) minden esetben etetőhajós horgászatot jelent a beíró-füzetben rögzítettektől függetlenül. Tehát az a horgász aki etetőhajót tart a horgászhelyén az etetőhajós szabályokat vonja magára automatikusan.

Etetőhajót és halradart rendes tag vagy pártoló tag, és sporthorgász napijeggyel vagy bérlettel horgászó személy használhat. Ezen eszközök használója halat semmilyen körülmények között nem tarthat meg az etetőhajós horgászati ideje alatt!

Az etetőhajóval történő horgászathoz a behordás helyének bójával történő megjelölése ajánlott. Amennyiben nem történik bója kihelyezés a behordás helyére, az oda érkező csónakos horgász élvez előnyt és az etetőhajót használó horgász vele szemben nem léphet fel és az etetőhajóval a csónakos horgász horgászhelyét 20 méteres sugarú körben nem közelítheti meg. Azonban ha az etetőhajós behordás helye bójával megjelölésre kerül, úgy a csónakos horgász a megjelölt hely 20 méteres sugarú körében nem helyezkedhet el és azon a területen a készségét nem vetheti be.

Az etetőhajó használatával a többi horgász nem zavarható (kifelé és befelé egyaránt csak a lassú tempó megengedett). Halradar használata a horgászat megkezdése előtt helykeresés céljából használható, a jelölő bója elhelyezéséig. Az elhelyezést követően a radar nem használható a továbbiakban a horgászat során.

A horgászatot segítő jelölő bóját nappal jól láthatóvá tenni, éjszakára sötétedés beállta előtt kivilágítani kötelező! Állandó bója használata tilos! Bója elhelyezésére kizárólag közvetlenül a horgászat megkezdése előtt van lehetőség és azt a horgászat befejeztével az azt kihelyező horgász a vízből eltávolítani köteles! A horgászat befejezése alatt általában a vízpartról való távozást kell érteni, kivéve a Vendégház bérlőinek esetét, akik jogosultak a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt a szabályosan elhelyezett bójá(ka)t a vízben tartani.

Ha a BCM HE személyzete (halőrök, társadalmi halőrök, egyesületi vezetők) gazdátlan bóját észlel ( kihelyezett bója, melyhez horgász nem társítható) azt eltávolíthatja. A beíró füzetben rögzített horgászat ez esetben nem jelent horgászatot, tehát nem helyettesíti a tényleges horgászatot. Ha a horgász be van írva de nem horgászik (készségei nincsenek bevetve és/vagy nem tartózkodik a meghatározott „készenléti” időn belül a bója gazdátlannak minősül.

Versenyekkel kapcsolatos rendelkezések

A BCM Kovácshida HE tavain megrendelkezésre kerülő versenyek minden esetben az éves versenynaptár alapján kerülnek kihirdetésre. (kivételt képezhet a Szövetség vagy MOHOSZ által szervezett versenyek, melyek megrendezésének lehetőségét a vezetőség biztosíthatja) A versenyeken minden Állami horgászengedéllyel rendelkező horgásznak lehetősége van a részvételre a meghirdetett maximális indulói létszám határáig. A versenyek lebonyolításáért elsősorban az Egyesület Ifjúsági- és Versenyfelelőse felel, másodsorban az Egyesület vezetősége és az általuk esetlegesen kijelölt Versenybírók. Minden, a versenyek és egyéb közösségi horgászrendezvény során történő különleges eseményről őket szükséges értesíteni és kizárólag ők jogosultak a bejelentés vagy saját maguk által tapasztalt esetekben belátásuk szerint eljárni.

A versenyekre történő nevezés kizárólag az Ifjúsági- és Versenyfelelősnél lehetséges a versenykiírásban megadott elérhetőségeken.

A versenyeken alkalmazandó szabályok minden esetben az adott versenyhez kapcsolódó versenykiírásban kerülnek megfogalmazásra, minden ott nem pontosított szabály vonatkozásában a MOHOSZ versenyszabályzata az irányadó és alkalmazandó.

Versenyek és egyéb közösségi horgászrendezvények alkalmával tanúsított oda nem illő magatartás, a verseny vagy rendezvény megfelelő lebonyolítását akadályozó tevékenység vagy a versenykiírásban foglaltak megszegése esetén az Ifjúsági- és Versenyfelelős, a Vezetőség jelenlévő tagjai vagy a kijelölt Versenybíró a fentieket elkövető horgászt vagy résztvevőt a versenyen vagy a rendezvényen való további részvételtől azonnal eltilthatja és az esetet a Fegyelmi Bizottság elé terjesztheti, mely a további versenyeken való részvételtől eltiltást vagy tag esetén a tagságból való kizárást alkalmazhatja.

Sátrazás szabályai, környezetvédelmi szabályok

A vízpartok megbontása, a növényzet kivágása, a nádfalakba csónakkal való behatolás, az élővilág szándékos zavarása nem megengedett. Tilos a járművek mosása, vagy bármilyen környezetet szennyező javítás végzése, a szemetelés, a szemetes helyen történő horgászat. Tüzet rakni csak a kijelölt helyeken, a tűzvédelmi előírások betartásával lehet. A tavak partján kempingezni, a tavakban fürdeni, belsőégésű motorral ellátott csónakot használni, stéget vagy egyéb állást létesíteni tilos. Többnapos, illetve éjszakai horgászat estén kizárólag a horgász(at) célját szolgáló sátor felállítható. A sátor közvetve sem szolgálhat helyfoglalás céljára és azt csak indokolt esetben és időtartamra, a Halőrrel egyeztetve szabad ott hagyni. Kutyát sétáltatni ill. tartani csak pórázon lehet, nagytestű eb esetén szájkosár használata kötelező. A horgászat befejezése után a tavakban jelölőbója, csónakkaró nem hagyható.

A horgászhelyet és annak környezetét (táborhelyet) a horgásznak kötelessége megtisztítani, tisztán tartani, a keletkezett szemetet elvinni.

Áramvételezés szabályai

Kizárólag kérésre, meghatározott díj ellenében igénybevehető szolgáltatás. Egy vételezési pontról tovább nem adható (a szolgáltatást igénybe vevő horgász további sátrakat vagy egyéb, a táborhelyén kívül eső fogyasztókat, berendezéseket nem láthat el árammal).

Vegyes rendelkezések

Tavainkon foglalt hely nincs. A horgászat során bekövetkező balesetekért egyesületünk felelősséget nem vállal.

A tavak környezetében Egyesületi kezelésben lévő területen bármilyen összejövetel megtartása előzetes bejelentéssel, annak vezetőség általi engedélyezését követően lehetséges. Az ilyen összejöveteleken tanúsított nem megfelelő magatartás esetén a Halőrnek saját hatáskörben vagy vezetőségi tag felszólítására joga van az összejövetelt azonnal beszüntetni és indokolt esetben fegyelmi eljárást kezdeményezni. Az Egyesület kezelésében lévő területeken összejövetel alatt értendő minden olyan csoportosulás, ami nem kizárólag horgászati céllal történik, ide értendők a horgászokhoz érkező látogatókat is. A nem horgászati szándékkal érkezőkre a horgászó személlyel megegyező szabályok vonatkoznak és értük a horgász teljes felelősséget vállal, fegyelmi eljárás is vele szemben kerül indításra a látogatók szabályszegése és annak indokoltsága esetén. Horgásszal a mindenkori nyitvatartási időn kívül legfeljebb 2 fő látogató tartózkodhat. A tavak partján tartózkodók megzavarása és inzultálása kifejezetten tilos!

A tavak közvetlen közelében lévő magántulajdonban lévő ingatlanokon tartott rendezvények, összejövetelek (amennyiben a tulajdonoson kívül más személy vagy személyek is tartózkodnak az ingatlanon) az ingatlanok közelségéből fakadóan az Egyesület területén horgászókat bizonyos esetekben zavarhatják (túlzott hangerővel történő zenehallgatás, indokolatlan hangoskodás, kiabálás), ennek mérlegelése horgász általi bejelentés hiányában a Halőr vagy a vezetőség jogkörébe tartozik, horgász általi bejelentés esetén külön mérlegelésnek helye nincs. Ilyen esetekben a telektulajdonos figyelmét a Halőr vagy a vezetőség tagjai közül bárki felhívhatja a zavaró tevékenység mérséklésére vagy beszüntetésére. Amennyiben a zavaró tevékenység folytatása továbbra is fennáll az az Egyesület Alapszabályának 4.2.4 pontjában megfogalmazottaknak ellentmond, miszerint „Köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, kijelentéstől, véleménynyilvánítástól, mely az Egyesület jó hírnevét sérti, vagy közvetlenül veszélyezteti”, emiatt újabb figyelmeztetés nélkül fegyelmi eljárás kezdeményezhető ellene a Fegyelmi Bizottságnál. A magántulajdonú ingatlanokon tartott összejövetelek a tavak partjára nem terjeszthetők ki (kivételt képez ez alól a horgászati tevékenység a mindenkori szabályok betartása mellett), a tavak partján tartózkodók megzavarása és inzultálása kifejezetten tilos, ennek megszegéséért figyelmeztetés nélkül, utólagos bejelentés alapján is azonnali fegyelmi eljárás kezdeményezhető. Ez a rendelkezés a békés együttélés megteremtését célozza, mivel a magántelkek a tavak környezetének elválaszthatatlan részét képezik és az ott zajló tevékenységek az Egyesület életére befolyással lehetnek.

A tavakra horgászati céllal érkezők minden esetben kötelesek a társadalmilag elfogadott viselkedési normákat betartani. A túlzott alkohol fogyasztás, a hangoskodás, bármi nemű

rongálás vagy más horgászok zavarása, inzultálása a horgászat azonnali befejezését és fegyelmi eljárás indítását vonja maga után. Nem tag horgász esetén a tavakról történő kitiltás minden esetben szankcióként kerül alkalmazásra.

A szezonálisan üzemelő Halas Büfé a tavainkon horgászok kiszolgálását és komfortérzetét hivatott szolgálni. Mivel a Büfé az Egyesület kezelésében lévő területen helyezkedik el a vendégeire is vonatkoznak a mindenkori Horgászrendben megfogalmazott szabályok és rendelkezések.

Napijegyek, horgászengedély

Válogass napijegyeink és sportjegyeink közül vagy válts horgászengedélyt nálunk kedvező áron!

Jegyek és engedélyek

Horgászati szezonok,
halőrház nyitvatartás

Szezon
Időszak
Nyitvatartás
Tavasz
március 1-től április 30-ig
6.00-18.00
Nyár
május 1-től augusztus 31-ig
6.00-20.00
Ősz
szeptember 1-től október 31-ig
7.00-18.00
Tél
november 1-től február 28-ig
7.00-16.00