telefonszám-halőr+3620 394 8516

+3620 230 9097

Facebook BCM HE horgásztavak +1 BCM HE horgásztavak

Pinterest BCM HE horgásztavak

Fénykép feltöltés

Horgászbolt

Rácvárosi Horgászbolt és webáruház

 

Gigant Baits Bojli

Időkép

 

Országos Meteorológiai Szolgálat

Az egyesület tavainak horgász és környezetvédelmi rendje

A horgászrend az egyesület valamennyi vizére egyetemlegesen érvényes.

 1. Személyi és tárgyi feltételek:

 Tavainkon horgászni tárgyévre érvényes horgászokmányokkal, tagsági viszonyhoz kötött területi engedély birtokában, egyszeri tagdíj hozzájárulás(a továbbiakban napijegy) befizetésével, ill. tiszteletjeggyel lehet.

Vizeink intenzíven telepítettek, ezért az országos területi engedélyeket nem áll módunkban elfogadni.

Felnőtt horgász egyszerre 2 készséggel, botonként legfeljebb 3 horoggal,

ifjúsági és kedvezményezett horgász 1 készséggel, legfeljebb 3 horoggal,

gyermekhorgász 1, kizárólag úszós készséggel, azon 1 horoggal horgászhat.

Gyermek területi, ill. napijegyet 14 év alatti személyek válthatnak, és csak felnőtt felügyelete mellett horgászhatnak.  

Szabványos méretű csalihalfogó háló használata megengedett. Etetésre, csalizásra, csak olyan anyagok használhatók, melyek a vizet, ill. a környezetet nem károsítják, élő csali esetén nem esnek a vonatkozó természetvédelmi törvények hatálya alá. Egy horgász naponta legfeljebb 5 kg etetőanyagot használhat fel. Ezt a mennyiséget a vizek állapotának függvényében a vezetőség ideiglenesen korlátozhatja, a korlátozás tényéről és mértékéről hirdetőtáblán ad tájékoztatást.

 

 2. Horgászati idő :

 A horgászidény január 1.-ével kezdődik, és december 31.-ig. ill. jégvesztétől a jég beálltáig tart. Lékhorgászat csak szervezett formában, előre meghirdetett időpontban engedélyezett. Haltelepítéseket követően, versenyek alatt, halpusztulás vagy annak veszélye esetén a vezetőség a horgászatot egyes tavakon, vagy akár a teljes vízrendszeren korlátozhatja, ill. megtilthatja. A tilalom okát és időtartamát hirdetőtáblán közli.

A nappali horgászidő egyesületi tagok részére napkeltekor  kezdődik, és napnyugta után 1 órával ér véget.

A napijeggyel horgászók horgászideje napkeltétől- napnyugtáig tart.Az egész napos napijegy 2700 Ft.

Délutáni (fél) napijegy csak 12 óra után váltható, érvényessége  napnyugtáig tart.Ennek ára 1700 Ft.

A horgászidő a be ill. kijelentkezést, a fogott halak bemutatását is magában foglalja. A napkelte és napnyugta  időpontját  a halőr állapítja meg, és írja ki az erre a célra rendszeresített táblára, vitás esetben mindenkor ez az irányadó időpont.

Éjszakai horgászat kezdete napnyugta előtt 1 óra, vége napkelte után 1 óra. Éjszaka partról a „kertalja” és a „szödönyi” tavakon minden halfajra, csónakból valamennyi vízen kizárólag ragadozó halakra lehet horgászni.

 

Éjszakai  napijeggyel horgászni csak egyesületi tag jelenlétében, és felügyelete mellett lehet. Egy  tag legfeljebb 2 fő vendéghorgászt hozhat magával, akikért teljes felelősséget vállal. Az éjszakai napijegy ára 3000 Ft.

3. Be és kijelentkezés :

 Tagoknak, a horgászat megkezdése előtt, a halőrház bejárata mellett rendszeresített beíró táblán, a horgászni kívánt vízterület jelenléti ívén, érkezésük időpontját rögzíteni kell. Távozáskor a megtartott halakat a halőrnek be kell mutatni, a halak adatait, ill. a távozás időpontját a jelenléti íven rögzíteni kell. A jelenléti ívet akkor is ki kell tölteni, ha a tag nem  tartott meg halat. A tagnak, a kíséretében lévő éjszakai napijegyes horgász nevét be kell írnia a jelenléti ívre „ÉNJ” megjelöléssel,  és az általa megtartott halakat is  rögzítenie kell.  Amennyiben a tag a halőr szolgálati idején kívül érkezik ill. távozik, fogását értelemszerűen bemutatni nem tudja, a jelenléti ívet vezetnie ilyen esetben is kötelező.

A napijegyes horgászok iratait a jegy kiadása előtt a halőr ellenőrzi, és azokat a fogási napló kivételével a horgászat befejezéséig tárolja. A jegyváltás tényét igazoló pénztárgépbizonylatot a horgász a horgászat végéig köteles ép állapotban megőrizni, ill. ellenőrzés esetén az arra illetékes személyek kérésére átadni. Horgászat befejezése után a halőr a megtartott halakat, és a fogási naplót a halőrháznál ellenőrzi. Amennyiben mindent rendben talál, valamennyi iratát átadja tulajdonosának.

  4. Nem megengedett horgászmódszerek, eszközök és eljárások :

 Közgyűlési határozat értelmében tavainkon tiltott valamennyi műcsalis horgászmódszer, élő és döghalas pergetés, cincálás, mártogatás, kuttyogatás, a szerelékek behordása, halradar, és etetőhajó használata.

Versenyek idejére a vezetőség fenti tilalmak, valamint a mennyiségi és méretkorlátozások alól ideiglenes felmentést adhat.

A megtartott –szákban elhelyezett, megbilincselt, kikötött, stb.- halak cserélése szigorúan tilos.

 5. Tér és időbeli korlátozások :

 Partról mindhárom tónak csak a halőrház felé eső oldala horgászható. A Kertalja tavon, a  kijelölt madárvédelmi területen március 1.-től augusztus 31.-ig, valamint a gátakon egész évben horgászni tilos. A partokon és a vizekben felállított tiltó és korlátozó táblák hatályát mindenkor figyelembe kell venni.

 6. Méretkorlátozások :

 A tavainkból kifogott 25 cm-nél kisebb compó, 30 cm-nél kisebb, vagy 55 cm-nél nagyobb ponty, 30 cm-nél nagyobb dévérkeszeg, 40 cm-nél kisebb balin, 45 cm-nél kisebb csuka, 50 cm-nél kisebb amur és harcsa, mérettől függetlenül koi ponty nem tartható meg. Süllőkre méretkorlátozás nincs. A megfogott korlátozás alá eső halakat kíméletes horogszabadítás után haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe.

7. Mennyiségi korlátozások :

 2-es típusú területi engedélyt váltó tagok : 24000 Ft

évente 35 db nemes halat tarthatnak meg, melyből 20 db ponty, 10 db ragadozó, 5 db amur lehet, 10 db harcsa valamint 50 kg egyéb hal

3-as típusú területi engedélyt váltó tagok : 30000 Ft

évente 43 db nemes halat tarthatnak meg, melyből 25 db ponty, 12 db ragadozó, 6 db amur lehet, 10 db harcsa valamint 50 kg egyéb hal

Ifjúsági és kedvezményes területi engedélyt váltók: 10000 Ft

évente 18 db nemes halat tarthatnak meg, melyből 10 db ponty, 5 db

ragadozó, 3 db amur lehet, 5 db harcsa, valamint 25kg egyéb hal

Területi engedéllyel: hetente 6 db nemes hal tartható meg melyből 3 db egyfajú, naponta 5 db tartható meg, melyből 3 db egyfajú. Compó heti 6 db, napi 2 db tartható meg, melyek tömege beleszámítandó a naponta megtartható 4 kg egyéb hal tömegébe. Tagoknak harcsára időbeli   korlátozás nincs viszont 1 évben csak 10 db tartható meg,ez a  mennyiség nem számít bele a ragadozó hal kvótába.A 15 kilogrammosnál nagyobb harcsák nem számítanak bele az évi 10 db kvótába, ezeket a halakat beírva és a halőrnek bemutatva jóváírásra kerül.

Gyermek területi engedélyt váltók : 1000 Ft

naponta 2 kg, évente legfeljebb 20 kg egyéb halat tarthatnak meg.

 Napijeggyel horgászók :

2 db nemes halat tarthatnak meg, melyből 1 db lehet ragadozó valamint 3 kg egyéb halat, melyben legfeljebb 2 db compó lehet

Délutáni (fél) napijeggyel, ifjúsági napijeggyel horgászók :

1 db nemes halat tarthatnak meg, valamint 2 kg egyéb halat, melyben legfeljebb 1 db compó lehet.

Gyermek napijeggyel horgászók :

2 kg egyéb halat tarthatnak meg, melyet kizárólag egyéb hal fogására alkalmas úszós készséggel foghatnak!

 A tiszteletjeggyel horgászókra a teljes napijegyet ill. éjszakai jegyet váltókra vonatkozó szabályok érvényesek.

8. Csónakok használatára vonatkozó szabályok :

 Az egyesület tulajdonát képező csónak bérlőjének vízre szállás előtt meg kell győződni a csónak és az evező épségéről, a rögzítéshez szükséges eszközök meglétéről. A horgászat végeztével a csónakot a parti kikötési pontokhoz biztonságosan rögzíteni kell, belsejét ki kell takarítani, az evezőt le kell adni a halőrnek. A csónak állagában okozott károk helyreállításáért a bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik.

9. Közlekedésre vonatkozó szabályok

 A horgászok járműveikkel csak a kijelölt parkolóig közlekedhetnek onnan gyalogosan közelíthetik meg a halőrházat ill. a horgászhelyeket. A parti úton

csak az út menti földterületek tulajdonosai, a horgásztanya igénybevevője,

valamint a vezetőség által kiadott behajtási engedéllyel rendelkezők közlekedhetnek, a parton horgászók zavarása nélkül.

Kivételes, méltányosságot igénylő esetekben a halőr alkalmi behajtást engedélyezhet. Fenti szabály értelemszerűen nem vonatkozik a közfeladatot ellátó szervek, közüzemi szolgáltatók, a területen munkát végző vállalkozások járműveire.

 10. Környezetvédelmi szabályok :

 A vízpartok megbontása, a növényzet kivágása, a nádfalakba csónakkal való behatolás, az élővilág szándékos zavarása nem megengedett. Tilos a járművek mosása, vagy bármilyen környezetet szennyező javítás végzése, a szemetelés, a szemetes helyen történő horgászat. Tüzet rakni csak a kijelölt helyeken, a tűzvédelmi előírások betartásával lehet. A tavak partján sátort felállítani (kivéve bojlis sátor), a tavakban fürdeni, belsőégésű motorral ellátott csónakot használni, stéget vagy egyéb állást létesíteni tilos. Kutyát sétáltatni ill. tartani csak pórázon lehet, nagytestű eb esetén szájkosár használata kötelező. A horgászat befejezése után a tavakban jelölőbója , csónakkaró nem hagyható.

11. Vegyes rendelkezések :

 Éjszaka a horgászhelyet ill. a csónakot jól látható módon ki kell világítani. Amennyiben a part ki van világítva, az egyéni kivilágítás nem kötelező.

Tavainkon foglalt hely nincs. A horgászat során bekövetkező balesetekért

egyesületünk felelősséget nem vállal.

12. Eljárás szabálysértés esetén :

A horgászrend megsértése, a társadalmilag általánosan elfogadott normáktól való súlyos eltérés esetén a vétkes az ellenőrző személy felszólítására a horgászatot köteles befejezni, okmányait adatfelvételezés céljából átadni.

A szolgálatban lévő halőr az esetről jegyzőkönyvet vesz fel, ill. feljegyzést készít, melyet saját tag esetén egyesületünk Fegyelmi Bizottságához, napijegyes horgász esetén egyesületének, ill. a megyei Halászati és Vadászati Felügyelőségnek megküld további eljárás végett.

Felhívjuk a horgászok figyelmét arra, hogy a halőrök közfeladatot ellátó személynek minősülnek, így utasításaik figyelmen kívül hagyása, a velük szemben tanúsított ellenállás, esetleg tettlegességsúlyos következménnyel jár.

 A jelen horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a MOHOSZ Országos Horgászrendje, ill. a Halászatról és Horgászatról szóló törvény előírásai az irányadóak.

  Kovácshida, 2011.01.02.

B.C.M. HE

vezetősége 

Az egyesület csak ezen a honlapján közölt adatokért vállal felelősséget!